Παγκόσμια Υποστήριξη ΠελατώνGetMyHotel.com

Αν έρευνα είναι του χρόνου ευαίσθητου εμπορικού χαρακτήρα, παρακαλούμε να καλέσετε την υπηρεσία πελατών μας Κέντρο στο +41 (0) 41 618 20 80.

E-Mail: service@ghix.com
Internet: http://www.getmyhotel.com
getmyhotel.com
Stanserstrasse 7
CH 6362 Stansstad NW
Switzerland

Telefon: +41 41 618 20 80
Fax: +41 41 618 20 70


This site is also available in the following languages 27