Nơi nào bạn muốn đi đâu?

Tất cả trong một gói (Vàng Đối tác)

Quan tâm đến phòng tại khách sạn cao hơn của bạn thông qua tiếp cận toàn cầu?

GetMyHotel.com toàn cầu phục vụ như nhân cho ngành công nghiệp khách sạn quốc tế và trình bày các khách sạn ở một con đường dẫn và thúc đẩy người sử dụng internet để đặt một khách sạn cụ thể.

In our Gold-Partnership-Package are all our services included, you will get up to five pictures, e-mail link, web-link, map, direct link to your own reservation system, Top Ranking on GetMyHotel.com. And we create a special Microsite for you so that your hotel gets a higher presence in the internet. Click here to go to our price-mode.

Ngày cấp thành phố và khách sạn

Trang hiển thị mỗi tháng trên 1'000'000

Miễn phí 'Đăng nhập Khách sạn' 
Thông tin Khách sạn-Thông tin 24h/7days 
Khách sạn-Văn bản mô tả 
Khách sạn loại / cơ sở / dịch vụ / vị trí 
PDF Sự kiện-Sheet (Bản in) 
Hotelpicture 
eMail Liên kết với khách sạn 
Liên kết với chủ khách sạn 
Liên kết hệ thống đặt chỗ trên trang chủ của riêng 
Tải lên hình ảnh bổ sung 
Lập bản đồ 
Điểm đến đầu Bảng xếp hạng tại trang GetMyHotel.com 
Microsite của khách sạn 
GetMyHotel.com-Box 

Picture

Quan tâm đến phòng tại khách sạn cao hơn của bạn thông qua tiếp cận toàn cầu?

GetMyHotel.com toàn cầu phục vụ như nhân cho ngành công nghiệp khách sạn quốc tế và trình bày các khách sạn ở một con đường dẫn và thúc đẩy người sử dụng internet để đặt một khách sạn cụ thể.

Kích thước ảnh
180x 130 điểm ảnh
Đặt phòng tối thiểu 3 tháng
Hiển thị trong danh sách khách sạn và detailsite
Ngày cấp thành phố và khách sạn


Hiển thị ví dụ sống

Tourism is a picture and emotional based industry and it’s proven that pictures attire a much better attention of a possible customer. With a picture of your property you get immediately a higher exposure and interest. That’s why we recommend you to add one or several (up to 5) photos for against a modest yearly fee adapted to your hotel.


bao gồm trong đồ đồng-, bạc và vàng, đối tác.Quảng cáo trên getmyhotel.com
Page impressions per month over 1'000'000